Styret

 

Kjell Bjordal  

Kjell Bjordal (1953) styreleder

Siviløkonom fra NHH (1976), 1. avdeling jus og AMP Wharton Business School (1989).
Medlem av styret siden 2007.

Selvstendig virksomhet.

Erfaring som adm. direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen, administrerende direktør i NorAqua samt direktør Trøndelag Teater.
Styreleder i Axess, Brødrene Dyrøy, Norsk Landbrukskjemi samt Florvaag Bruk Holding, styremedlem i Entra Eiendom og Pharmaq.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2013.

     
Bård Benum   Bård Benum (1962) nestleder

Sivilingeniør fra NTNU (1987).

Styremedlem siden mars 2009.

Konsernsjef i Powel. Erfaring fra ledende stillinger i Norsk Hydro, Statoil, Reitangruppen. Administrerende direktør i Cresco 1998-2000 og Vital Forsikring 2001-2007.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2013.

     
Paul E Hjelm Hansen  

Paul E. Hjelm-Hansen (1962)

MBA fra Universitetet i Denver, USA (1988), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (1996) og Autorisert Porteføljeforvalter (Norske Finansanalytikeres Forening/NHH 2001).

Medlem av styret og leder av revisjonsutvalget siden 2008. Leder av risikoutvalget siden 2013.

Privat investor og selvstendig næringsdrivende innen rådgivning. Har hatt stillinger som finansanalytiker, porteføljeforvalter i Christiania Bank og Kreditkasse og Fokus Bank samt finanssjef og finansdirektør i henholdsvis Bachke & Co og Det norske oljeselskap.

Styreleder i Arild og Emilie Bachkes Fond, Trondhjems Kunstforenings legatstyre og Generalkonsul Adolf Øiens Donationsfond. Styremedlem i Bachke & Co.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2013.

     
Arnhild Holstad   Arnhild Holstad (1963)

Cand.mag. og journalist.

Medlem av styret siden 2010.

Kommunikasjonssjef i Statskog siden 2007. Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2005-2007. Prosjektleder i Olav Duun Innovasjon 2003-2005. Journalist i Namdalsavisa 1991-2003. Flyktningekonsulent i Aukra kommune 1988-1989. Lærer på Oppegård vg. skole 1987-1988.

Styremedlem i NTE Holding.

Deltatt på 17 av 17 styremøter i 2013.

     
Aud Skrudland  

Aud Skrudland (1959)

Veterinær fra NVH (1984). Spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett.

Medlem av styret siden 2010.

Ansatt som spesialinspektør i Mattilsynets regionkontor i Steinkjer. Arbeidserfaring fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk.

Medlem av programstyret for Havbruk i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyre og formannskap i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbank, kontrollkomiteen og representantskapet i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2013.

     
Morten Loktu  

Morten Loktu (1960) 

Sivilingeniør NTH (1984). 

Medlem av styret siden 2013.

Områdedirektør for Statoils produksjon- og utviklingsaktivitet utenfor Midt-Norge. Begynte i Statoil i 1985 og har i perioden hatt ulike stillinger innen bl.a. forskning og utvikling. Ansvar for teknologiorganisasjonen i Statoil 2000-2002. Senior Vice President for forskning og utvikling i Statoil 2005-2010.

Konsernsjef i SINTEF-gruppen 2002-2004. Tidligere styremedlem og styreleder i NTNU, styremedlem i RBK.

Deltatt på 8 av 12 styremøter i 2013.

     
Venche Johnsen  

Venche Johnsen (1952)

Diverse utdanning gjennom Bankakademiet og på høyskolenivå.

Medlem av styret siden 2004.

Konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 SMN. 35 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2013.

     
Bente Karin Trana  

Bente Karin Trana (1959)

Siviløkonom (1984), div. etterutd. NTNU (1996, 2009), Forsvarets høgskole (2002).

Varamedlem av styret siden 2010. Fast møtende.

Avdelingsdirektør Statens Vegvesen siden 2001, tidligere administrasjonssjef og konst. vegsjef i Statens Vegvesen Nord-Trøndelag. 13 års erfaring med ansvar innen prosjektstyring fra Aker Verdal og Aker Engineering. Erfaring fra Høgskolen i Nord-Trøndelag samt Norges Eksportråd i Milano. Styreleder STAS i Steinkjer. Nestleder Forsvarets høgskoleforening i Oslo.

Deltatt på 14 av 17 styremøter i 2013.

     
Jan Gunnar Kvam  

Jan Gunnar Kvam (1947)

Diverse utdanning gjennom Bankakademiet.

Varemedlem av styret siden 2004. Fast møtende varamedlem for ansatte.

Nestleder i Finansforbundet i SpareBank 1 SMN. 43 års praksis i ulike posisjoner i SpareBank 1 SMN.

Deltatt på 16 av 17 styremøter i 2013.

     

 

 

© SpareBank 1 SMN