Konsernledelsen

Finn Haugan     

Finn Haugan (1953)

Konsernsjef

Siviløkonom fra BI (1977).

Tiltrådte som administrerende direktør i SpareBank 1 SMN i 1991. Endret tittel til konsernsjef i 2010. Tidligere ansatt i Fokus Bank i 13 år, hvorav siste to år som viseadministrerende direktør.

Styreleder i BN Bank, nestleder i Finans Norge (FNO) og styremedlem i Sparebankforeningen. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen, NETS og Bank 1 Oslo Akershus.

Styreleder i Fotograf Schrøders Stiftelse og Foto Schrøder samt leder av Direktionen i Selskabet for Trondhjems Bys Vel.

     
Vegard Helland    

Vegard Helland (1975)

Konserndirektør Næringsliv
 
Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999), Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007).
 
Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2003 og har primært jobbet med konsernkunder. Leder for næringslivsdivisjonen fra august 2010. Leder for konsernkredittutvalget i SpareBank 1 SMN siden 2007. Tidligere erfaring fra KPMG samt Senter for havbruk og fiskeri.
 
Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge og styremedlem i SpareBank 1 Gruppen Finans, Conecto og Mavi XV. Varamedlem i styret i SpareBank 1 SMN Card Solutions.

     
 Kjell Fordal    

Kjell Fordal (1957)

Konserndirektør Finans

Siviløkonom fra BI (1981) samt Master of Management BI (2004).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 1982.

Styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 SMN Pensjonskasse, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Boligkreditt og Prøven Eiendom. Styremedlem i SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kredittkort, SpareBank 1 SMN Invest, SpareBank 1 SMN Kvartalet, BN Boligkreditt og Bolig- og Næringskreditt.

     
Tina Sund    

Tina Steinsvik Sund (1970)

Konserndirektør Digital forretning og HR

Sivilingeniør, Industriell Økonomi fra NTH (1995), MBA fra INSEAD, Frankrike (2000).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2006. Tidligere ansatt i Accenture og Intel Capital.

Styreleder i SpareBank 1 SMN Invest, SpareBank 1 SMN Card Solutions og  SpareBank 1 Bygget Trondheim. Styremedlem i ProVenture Seed og Argentum Fondsinvesteringer.

     
Wenche Seljeseth  

Wenche Margaretha Seljeseth (1964)
Konserndirektør Produkt, prosesser og produksjon
 
Jurist fra Universitetet i Oslo (1996). Bachelor of Business Administration fra BI (2002).
 
Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2008. Tiltrådte stillingen som konserndirektør i 2011. Erfaring fra ulike lederstillinger i Vital Forsikring og Gjensidige.
 
Styremedlem i SpareBank 1 Forsikring, Sparebank 1 Skadeforsikring, SpareBank 1 Bilplan, Allegro Finans og Brannstasjonen SMN.

     
Svein Tore Samdal  

Svein Tore Samdal (1971)
Konserndirektør Kontorer

Cand. Polit. fra NTNU (1999).

Ansatt i SpareBank 1 SMN i 2013. Har vært i ledende funksjoner i EiendomsMegler 1 Midt-Norge siden han startet i 2006. Tidligere landslagssjef for langrenn damer i Norges Skiforbund fra 2001-2006.

Styreverv i Aktimed Nord-Trøndelag, Retro, Lounge og KG Treningssenter.

© SpareBank 1 SMN