Hovedtall siste ti år

Fra resultatregnskapet (i mill kr): 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Rentenetto 1.616 1.477 1.392 1.317 1.325 1.350 1.139 1.024 974 877
Provisjonsinntekter 1.463 1.139 919 855 756 610 671 580 537 443
Driftskostnader -1.722 -1.654 -1.482 -1.140 -1.253 -1.194 -1.103 -990 -906 -729
Ordinært driftsresultat 1.357 962 829 1.032 828 766 707 613 605 590
Resultat eierinteresser 355 244 248 276 349 393 233 190 119 23
Resultat finansielle investeringer 147 207 186 133 247 -186 99 229 157 42
Tap og nedskrivninger 101 58 27 132 277 202 -6 -84 -38 81
Resultat før skatt 1.758 1.355 1.236 1.309 1.147 771 1.045 1.116 919 574
                     
Fra balansen (i mill kr):                    
Forvaltningskapital 115.360 107.919 101.455 97.992 84.541 84.679 71.503 63.178 54.327 38.505
Brutto utlån 80.303 74.943 73.105 69.847 61.782 64.016 59.178 52.819 45.280 34.226
Brutto utlån inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 112.038 104.909 95.232 87.665 77.429 71.317 61.910      
Brutto utlån til privatmarkedet 68.515 62.587 55.034 49.619 45.157 42.679 38.872 33.898 29.032 21.491
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor 43.523 42.322 40.198 38.046 32.272 28.638 23.038 18.921 16.248 12.735
Innskudd fra kunder 56.074 52.252 47.871 42.786 37.227 35.280 32.434 30.136 27.048 20.725
Innskudd fra privatmarkedet 23.865 22.279 20.860 19.052 17.898 17.566 16.070 14.707 14.080 11.256
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor 32.209 29.973 27.011 23.734 19.330 17.715 16.364 15.429 12.968 9.469
Utlånsvekst i % (inkl.SpareBank 1 Boligkreditt) 6,8 % 10,2 % 8,6 % 13,2 % 8,6 % 15,2 % 17,2 % 16,6 % 32,3 % 5,1 %
Innskuddsvekst i % 7,3 % 9,2 % 11,9 % 14,9 % 5,5 % 8,8 % 7,6 % 11,4 % 30,5 % 4,3 %
                     

Nøkkeltall: 1) 

                   
Egenkapitalavkastning 13,3 % 11,7 % 12,8 % 14,6 % 16,2 % 11,9 % 18,9 % 23,7 % 23,3 % 20,0 %
Kostnader/inntekter 48,1 % 54,0 % 53,2 % 44,2 % 46,8 % 55,1 % 51,5 % 49,0 % 50,7 % 52,7 %
                     
Ren kjernekapitaldekning 11,1 % 10,0 % 8,9 % 9,3 % 7,7 % 7,1 % 7,4 % 7,5 % 7,5 % 8,8 %
Kjernekapitaldekning 13,0 % 11,4 % 10,4 % 10,9 % 10,5 % 8,1 % 8,4 % 8,6 % 8,8 % 10,8 %
Kapitaldekning 14,7 % 13,3 % 12,0 % 13,0 % 13,6 % 11,9 % 12,1 % 11,9 % 10,9 % 12,7 %
                     
Antall ansatte 1.238 1.216 1.153 1.117 1.108 1.062 1.017 950 898 772
Antall årsverk 1.159 1.135 1.109 1.035 1.017 973 940 841 806 637
Antall bankkontor 50 51 54 54 55 56 56 58 62 56
                     
Nøkkeltall egenkapitalbevis: 2)                    
Egenkapitalbevisbrøk 64,6 % 64,6 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 % 54,2 % 53,7 % 56,1 % 49,8 %
Antall utstedte bevis (mill) 129,83 129,83 102,76 102,74 82,78 82,41 76,65 71,70 71,70 54,57
Børskurs 55,00 34,80 36,31 49,89 45,06 21,00 50,28 56,72 54,46 38,27
Børsverdi (mill kr) 7.141 4.518 3.731 5.124 3.749 1.750 3.900 4.140 3.951 2.113
Resultat per EKB (eiernes andel) 6,92 5,21 6,06 5,94 6,37 4,16 5,86 6,24 5,35 2,77
Utbytte per EKB 1,75 1,50 1,85 2,77 2,10 2,77 3,90 3,04 3,34 1,85
Bokført egenkapital per EKB (inkl utbytte) 55,69 50,09 48,91 46,17 42,11 38,07 36,43 33,31 30,26 24,99
Pris / Resultat EKB 7,95 6,68 5,99 8,40 7,29 5,09 8,87 9,38 10,52 14,28
Pris / Bokført egenkapital 0,99 0,69 0,74 1,07 1,09 0,57 1,43 1,76 1,86 1,58

1) Egenkapitalavkastning er bankens overskudd målt mot gjennomsnittlig egenkapital i perioden. Kostnader/inntekter er totale kostnader/totale inntekter, inklusive resultat fra eierinteresser og finansielle investeringer. Kjernekapitalandel er kjernekapital i konsernet holdt opp i mot kapitalkravet. Kapitaldekning er ansvarlig kapital i konsernet holdt opp i mot kapitalkravet.  

2) Definisjoner og flere nøkkeltall, se Egenkapitalbevis.

© SpareBank 1 SMN