Redegjørelse fra konsernsjefen

2013 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Vi oppnådde et resultat på 1400 millioner kroner, en økning på 323 millioner fra året før. Egenkapitalavkastningen ble 13,3 prosent, en forbedring på 1,6 prosentpoeng fra 2012.

Styret og ledelsen har i 2013 fokusert på kapitalplanen som ble vedtatt i 2012. Et viktig element i planen er å sikre en inntjening som kan sannsynliggjøre at vi vil kunne levere en egenkapitalavkastning i området 12 prosent på en meget høy egenkapital. Dette er krevende, men resultatet som er oppnådd i 2013 gir grunn til optimisme.

To forhold satte sitt preg på finansbransjen i fjor. Det ene er alle implikasjonene av nye regulatoriske krav som bankene skal bringe på plass. Her ble det i fjor mest fokus på nye krav til ren kjernekapital. Den andre er det definitive gjennombruddet for bankapplikasjoner på mobiltelefoner og nettbrett. SpareBank 1 SMN taklet begge utfordringer godt.

Styret i SpareBank 1 SMN vedtok i januar 2014 en revidert kapitalplan hvor banken planlegger for ren kjernekapital på minimum 13,5 prosent innen 30. juni 2016. Nivået er ved utgangen av 2013 på 11,1 prosent. Siste fem år har banken bygd opp 4,5 milliarder kroner i ren kjernekapital. Vi må legge på nye to til tre milliarder kroner før vi er i mål med kapitalplanen. Vi legger til grunn at målet skal nås uten gjennomføring av ordinær emisjon. Målet ble satt med bakgrunn i at finansministeren i desember 2013 begrenset motsyklisk buffer til 1,0 prosent og dermed et samlet krav til ren kjernekapital på 13,0 prosent.

Et resultat på 1400 millioner kroner er nødvendig for å betjene en sterkt voksende egenkapital og derved nå myndighetenes krav. Det har vist seg å være krevende å få forståelse for dette i opinionen. Vårt ansvar er å sikre at SpareBank 1 SMN ivaretar sitt langsiktige samfunnsansvar gjennom å styrke soliditeten i tråd med myndighetens krav. SpareBank 1 SMN møter utfordringen gjennom kombinasjonen forbedret bankdrift, reduserte kostnader, moderat vekst, lavere utbytte samt salg av aktiva utenfor kjernevirksomhet.

Sist sommer nådde våre kunder en ny milepæl. For første gang registrerte vi flere innlogginger i bankens mobilbank enn via PC til nettbanken. Et nytt digitalt steg var tatt. Siden har trenden mot mobilbaserte løsninger blitt enda tydeligere. I en stadig mer teknologibasert virkelighet holder banken fast ved strategien om å være langt fremme i utviklingen av nye digitale løsninger samtidig som at vi opprettholder et nettverk av bankkontor med dyktige og tjenestevillige rådgivere. I banken tror vi at folk aldri går av moten. Kundene gjør stadig mer av sine banktjenester digitalt, men det som først og fremst skal skille oss fra konkurrentene er våre dyktige rådgivere og medarbeidere som blir mer og mer opptatt av å levere gode kundeopplevelser.

For vel ett år siden satte vi oss et mål om å bli aller beste bank på kundeopplevelser. Der er hovedprinsippene en kraftfull kundeorientering eksternt og en slagkraftig samhandling internt, rådgiveren i sentrum, flatere organisasjonsstruktur og færre ledere samt flytting av makt fra hovedkontor til lokalkontor. Forbedringsprosjektet har avdekket et stort potensial for økte markedsandeler og dermed fortsatt inntektsvekst gjennom økt fokus på å legge organisasjonen til rette for gode rådgiverprestasjoner. Vi er på vei mot målet, og i 2014 setter vi opp tempoet ytterligere.

SpareBank 1 SMN har en ledende markedsposisjon i Trøndelag og Nordvestlandet, en posisjon som ble styrket i 2013. Stadig flere kunder velger å løse sine finansielle behov hos oss. I fjor fikk vi 13 000 nye personkunder og 700 nye bedriftskunder. Utlånsveksten var større enn den generelle markedsveksten, særlig på boliglån. Samtidig har vi etterlevd ambisjonen om å være beste bank på tap. I tillegg til å være blant norske banker med aller lavest tap og mislighold, innebærer ambisjonen at vi også skal finne gode, samfunnsansvarlige løsninger i krevende situasjoner for våre kunder. Der føyde nye, gode eksempler seg til i 2013.

Vi tror at også 2014 blir et godt år for banken. Vi ser få indikasjoner på at næringslivet i Trøndelag og Nordvestlandet står foran et konjunkturskift. Bedriftene i regionen har i hovedsak god lønnsomhet og utsiktene synes lovende. Dette i kombinasjon med solid bankhåndverk gjør oss optimistiske for fremtiden. Vi legger til grunn en høy aktivitet med fortsatt god etterspørsel etter boliglån og en noe lavere vekst i næringslivsmarkedet.

Usikkerhet om fremtidige kapitalkrav har i 2013 gjort oss noe mer tilbakeholdne, særlig overfor nye kunder. Nå er kravene avklart og vi har etablert en kapitalplan som gjør oss i stand til å gjenopprette normal kredittaktivitet.

Vi gleder oss til å oppnå ytterligere fremgang i 2014.

  • Finn Haugan
    Finn Haugan
© SpareBank 1 SMN