Tillitsvalgte

Representantskapet

 

 

Medlemmer valgt  av egenkapitalbeviseierne

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

     
Alf E. Erevik  Hønefoss  210.248
Arne Lorentsen  Trondheim  160.367
Asbjørn Tronsgård Sunndalsøra  37.222
Anne-Brit Skjetne Levanger 3.972.032
Berit Tiller  Trondheim  877
Erik Sture Larre Oslo 1.135.193
Gunnar Heglund Trondheim 825.931
Jorunn Skjermo Trondheim 0
Lars Bjarne Tvete (nestleder) Trondheim 1.600
Marit Collin Trondheim 3.555
Odd Reitan Trondheim 0
Olav Revhaug Oslo 0
Stig Jakobsen Angvik 21.991
Thor Arne Falkanger Trondheim 209.255
Thor Christian Haugland Stavanger 234.777
Torgeir Svae Oslo 2.736.435
Widar Slemdal Andersen Rælingen  13.886
     

Medlemmer valgt av innskyterne

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Anne Lise Aunaas Trondheim  0
Jan-Yngvar Kiel Bosberg 0
Leif Helge Kongshaug Averøy 0
Marit Dille Abelvær  2.000
Randi Bakken Trondheim 0
Randi Borghild Dyrnes (leder) Molde  0
Aage Rostad Verdal  2.494
Ingunn Kjeldstad Levanger 0
     

Medlemmer valgt av fylkestingene

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Anne Sophie Hundstad Trondheim  0
Elin Agdestein Steinkjer  0
Gunn Iversen Stokke  Buvik  0
Hans Martin Storø Lund 5.179
Jonny Meland Sunndalsøra  0
Torgeir Dahl Molde 0
Torhild Aarbergsbotten Brekstad 0
Trine Hallem Verdal 0
     

Medlemmer valgt av ansatte

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Alvhild Skogmo Jensen Namsos  2.000
Ann Kristin Leirvik Sletnes Torvikbukt 3
Ellinor Finserås  Trondheim 601
Greta Rønning Trondheim  0
Gunn Lerstad Brenne Ekne  5.836
Inge Lindseth Trondheim 25.119
Rolf Bratlie Trondheim 0
Oddbjørn Kulseth Stjørdal  7.293
Hege Karina Bøe Molde 1.560
Randi Selnes Herskedal Fræna  8.343

Styret

   

 

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Kjell Bjordal, leder Molde 100.000
Bård Benum, nestleder Trondheim 0
Arnhild Holstad Namsos 0
Aud Skrudland Averøy 1.765
Morten Loktu Trondheim 0
Paul E. Hjelm-Hansen Trondheim 49.219
Venche Johnsen Trondheim  24.716
Bente Karin Trana (varamedlem) Steinkjer  0
Jan Gunnar Kvam (varamedlem) Trondheim 16.245
Pål Hofstad (varamedlem) Verdal  0
Randi Sollie Denstad (varamedlem) Rissa  0

Kontrollkomiteen

   

 

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Terje Lium Trondheim 0
Anders Lian Trondheim  0
Terje Ruud Trondheim 0

Valgkomiteen

   

 

Bosted

Antall egenkapitalbevis*

Lars Bjarne Tvete Trondheim 1.600
Jonny Meland Sunndalsøra 0
Marit Dille Abelvær 2.000
Alvhild Skogmo Jensen Namsos 2.000
 
* Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2013 inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående, selskaper man kontrollerer og selskaper man er valgt på vegne av
© SpareBank 1 SMN