Note 1 - Generell informasjon

Beskrivelse av virksomheten                  

Se Organisering og tilstedeværelse presentert i årsrapporten. 

Konsernet SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SMN har sitt hovedkontor i Trondheim, Søndre gate 4. Bankens markedsområder er i hovedsak Trøndelag og Nordvestlandet.   

Konsernregnskapet for 2021 ble godkjent av styret 2. mars 2022.

Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN