Konsernsjefens forord

Stolt jubilant gir tilbake til eiere og samfunn

Vi har akkurat lagt bak oss selveste jubileumsåret, hvor SpareBank 1 SMN har markert 200 år sammen med kunder og lokalsamfunn i hele Midt-Norge. Året har samtidig gitt et rekordhøyt resultat, og vært et av de mest innholdsrike i bankens historie. Vi har gjennomført en strategisk viktig sparebankfusjon, avtalt fusjoner for sentrale felleseide produktselskaper, hentet team fra Danske Bank, styrket våre finanshus og etablert oss i Oslo.

Fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre styrker posisjonen i Møre og Romsdal. Den bekrefter også ambisjonen om å være en ledende sparebank. Samtidig gir den viktige erfaringer for senere fusjoner i et norsk bankmarked der vi forventer at konsolideringen vil fortsette.

Det skjer også konsolidering blant de bankeide produktelskapene. Året startet med en viktig fusjon innen betalingsområdet mellom Vipps og MobilePay. I løpet av høsten ble det også presentert avtaler om fusjon mellom SpareBank 1 Kreditt og Eika Kreditt, og mellom Fremtind forsikring og Eika forsikring. Sistnevnte vil gjøre Fremtind til markedsleder innen personforsikring i Norge. I tillegg har SpareBank 1 Markets fusjonert med markets-aktiviteten i SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Nord-Norge. Dette gjør at SpareBank 1 Markets igjen har blitt et selskap for hele Alliansen.

I samme året som SpareBank 1 SMN har feiret 200 år, og gjennomført offensive investeringer, kom nyheten om at Danske Bank trekker seg ut av personmarkedet i Norge. I den forbindelse har vi rekruttert et stort team med medarbeidere innenfor Private Banking og kapitalrådgivning. Dette er et segment som også har en nær kobling til bedriftsmarkedet. Vi ser allerede betydelig tilgang av nye person- og bedriftskunder.

Finanshusene står sentralt i SpareBank 1 SMN sin forretningsmodell. Her har vi samlet et komplett tilbud av finansielle tjenester for både personkunder og næringsliv. Disse inkluderer alt fra finansiering og plassering, via forsikring og pensjon og til eiendomsmegling og regnskap. De siste årene har satsingen på regnskapstjenester blitt ekstra viktig, gjennom flere titalls oppkjøp i regi av Regnskapshuset. Samtidig har tjenestetilbudet blitt utviklet fra føring av regnskap til rådgivning innen områder som bærekraft, skatt, HR og transaksjoner.

I løpet av 2023 har mange av finanshusene i Midt-Norge blitt oppgradert og tilpasset for å kunne huse alle konsernets tjenester. I tillegg har vi etablert oss i Oslo. Både tilstedeværelse og synlighet har derfor blitt styrket. Parallelt har konsernet investert i digitale løsninger, inkludert bruk av kunstig intelligens. Kombinasjonen av den fysiske tilstedeværelse og den digitale satsingen er det vi kaller for en FYGITAL modell.

Resultatet for 2023 er også historisk, med et overskudd på nesten 3,7 milliarder kroner. Samtidig gjør en ren kjernekapitaldekning på 18,8 % at vi er en av landets aller mest solide banker. Det gjør oss i stand til å håndtere uro og usikkerhet, samtidig som det gir kapasitet for fortsatt lønnsom vekst. I tillegg gir det rom for å gi eierne et rekordsterkt utbytte på 12 kroner per egenkapitalbevis.

Med vår unike eiermodell, går mer enn en milliard kroner av overskuddet tilbake til samfunnet, enten ved direkte tildelinger eller via stiftelsene. Gjennom de siste fem årene har overskuddet fra SpareBank 1 SMN tilført samfunnet i Midt-Norge mer enn 2,6 milliarder kroner i samfunnsutbytte. Dette har gitt grunnlag for tildelinger til små og store prosjekter over hele Midt-Norge, mange i regi av frivilligheten.

I forbindelse med presentasjonen av årsresultatet, besluttet styret å sette av 50 millioner kroner til å støtte hjerneforskningen ved Kavli-instituttet i Trondheim. Nobelprisvinnerne Edvard og May Britt Moser har sammen bygd et verdensledende miljø for forskning på hjernen. Kanskje bidrar midlene til at miljøet finner svaret på gåten bak folkesykdommen Alzheimer.

Selve jubileumsfeiringen har blitt brukt til å hedre Jakob Roll og de 43 andre borgerne som la 1596 spesidaler på bordet for å starte en sparebank. Disse fremsynte borgerne var opptatt av å bygge en bank for å utvikle samfunnet. Først med fokus på sparing, og etter kort tid kombinert med kreditt.

Lite ante de om at de la grunnlaget for et moderne finanskonsern. Et konsern som har taklet både opp- og nedturer, og stått støtt i med- og motvind.

Evnen til å håndtere nedturer i markedet, kaller vi ofte for vår «is i magen-strategi». Dette kan komme godt med i en verden som har betydelige utfordringer og stor usikkerhet. Disse inkluderer klimakrise, krig i Ukraina, uro i Midtøsten og usikkerhet i amerikansk politikk. Selv om denne situasjonen gir grunn for uro, gir det trygghet å vite at sparebankmodellen har stått støtt i 200 år. Ved inngangen til det nye året har vi derfor offensive planer om å videreutvikle posisjonen som ubestridt markedsleder i Midt-Norge og ledende norsk sparebank.

Vi i SpareBank 1 SMN er stolte over det vi får til som lag, og det nære samarbeidet vi har med kunder, partnere og lokalsamfunn. Alt under visjonen «Det er sammen vi får ting til å skje». En visjon jeg tror de som grunnla banken en maidag i 1823 også ville gitt sin tilslutning til.

Jan-Frode Janson
Konsernsjef i SpareBank 1 SMN

Forrige

Årsregnskap og noter

  • Konsernsjef Jan-Frode Janson
    Konsernsjef Jan-Frode Janson
© SpareBank 1 SMN