Styret og konsernledelse

Styret

KjellBjordal_BER4455  

Kjell Bjordal (1953), styreleder

AMP Wharton Business School (1989). Siviløkonom fra NHH (1976) og 1. avdeling jus. 

Medlem av styret siden 2007 og styreleder siden 2013. Medlem av godtgjørelsesutvalget siden 2012 og leder siden 2013. 

Egen virksomhet. 

Erfaring som administrerende direktør i EWOS-Gruppen og leder fôrdivisjonen i Cermaq, administrerende direktør i NorAqua, økonomidirektør og konsernsjef i Glamox Gruppen. Styreleder i Nordlaks-konsernet, Axio samt Norsk Landbrukskjemi.

Deltatt på 22 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 130.000 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Christian Stav  

Christian Stav (1968), nestleder

Master of Business Administration fra NHH (2003), Autorisert Europeisk Finansanalytiker (AFA) fra NHH (2003). Statsautorisert revisor (1994) og Siviløkonom fra NHH (1991). Høyere revisorstudium NHH (1992). 

Medlem av styret siden 2019. Leder av revisjonsutvalget, medlem av risikoutvalget siden 2019. 

Konsernsjef NTE. 

Erfaring fra revisjon og rådgivningstjenester, Partner i EY Transaction Advisory Services, økonomi og finansdirektør NTE. 

Styreleder NTE Energi AS, NTE Marked AS, NTE Elektro AS og NTE Telekom AS 

Deltatt på 21 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 35.000 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Mette_Kamsvaag  

Mette Kamsvåg (1971)

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1994). 

Medlem av styret siden 2018. Medlem av revisjons- og risikoutvalgene fra 2018. 

Selvstendig virksomhet. 

Erfaring fra IT og betalingsformidling gjennom ulike lederposisjoner i BBS og Nets i 15 år. CEO i Nets fra 2011 til 2014. 

Styreleder i Maritech Systems AS, WebMed AS og group.ONE. Styremedlem i Wordline SA. Industrirådgiver for Ferd AS. 

Deltatt på 19 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 5.600 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Tonje_Foss  

Tonje Eskeland Foss (1971)

Sivilingeniør innen «Petroleumsøkonomi» (1996).

Medlem av styret siden 2018. Medlem av godtgjørelsesutvalget fra 2018. 

CEO i Frøy AS. 

Tidligere erfaring som strategidirektør i Enova 2020 – 2022 samt regiondirektør i Atea Region Nord. Har 19 års erfaring fra oljeindustrien i ulike posisjoner og selskaper, blant annet AkerBP ASA. 

Deltatt på 17 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 0 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Ingrid Finboe Svendsen
 

Ingrid Finboe Svendsen (1961) 

Bedriftsøkonom fra BI (1990) og kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøyskole (1983).

Medlem av styret siden 2023, leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget fra samme tidspunkt. 

Direktør i Thomas Angell Stiftelser. Erfaring som direktør i Arbeidstilsynet. Flere stillinger i det offentlige, senest kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, organisasjonsdirektør Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Styreleder i Trondheim Spektrum, styremedlem i Olavsfestdagene og styremedlem i E.C. Dahls stiftelse. 

Deltatt på 12 av 17 mulige styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 300 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Kristian-Sætre
 

Kristian Sætre (1961) 

Sivilingeniør fra NTH (1987). Maskiningeniør fra Ingeniørhøgskolen Ålesund (1982).

Medlem av styret siden 2023. 

Har utstrakt erfaring fra ulike roller i AS Volda Mekaniske Verksted/Scana Volda, deriblant 11 år som administrerende direktør i Scana Volda AS. Administrerende direktør i Ulstein Verft AS i perioden 2013 til 2019, senere daglig leder i A-K maskiner. Nå Senior Vice President i Vard Group AS. 

Nestleder i styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre i perioden 2008-2014 og varamedlem i 2022-23. 

Utstrakt styreerfaring fra flere selskaper i og utenfor Norge. 

Deltatt på 14 av 17 mulige styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 300 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Freddy_Aursø  

Freddy Aursø (1972)

MBA fra University of Newcastle (2003). Ingeniør fra NTNU (1998). 

Medlem av styret siden 2022. 

CEO i Lighthouse8. 

Bakgrunn som administrerende direktør i Global Media, Bigmouthmedia og LBi.  

Styreleder i Lighthouse8 AS, Lighthouse8 Pte Ltd, Lighthouse8 Pty Ltd og Lighthouse8 Ltd. Tidligere styreleder og styremedlem i flere selskaper i og utenfor Norge.

Deltatt på 20 av 22 styremøter i 2023. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 0 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Inge Lindset  

Inge Lindseth (1963)

Utdannelse innen IT Drift fra HIST og Prosjektledelse fra BI.

Medlem av styret siden 2019. Styremedlem i Finansforbundet region Trøndelag fra 2020. Fast møtende vararepresentant i forbundsstyret i Finansforbundet.

Konserntillitsvalgt fra 2019.

Tidligere tillitsvalgt og ansatterepresentant i representantskapet. Tidligere fagansvarlig/leder servicedesk innen teknologi, drift og sikkerhet. Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1982 og har hatt forskjellige stillinger og oppgaver.

Deltatt på 21 av 22 styremøter i 2023.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 10.913 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
 Christina Straub    

Christina Straub (1974)

Bankakademiet 1. avdeling og Forsikring.

Medlem av styret siden 2019.

Nestleder i Finansforbundet SMN fra 2019. Ansatt i Vår Bank & Forsikring (del av SpareBank 1 SMN fra 2000) fra 1998 til 2001, og TietoEvry fra 2001 til 2006. Har jobbet i ulike funksjoner i SpareBank 1 SMN siden 2006, de siste årene som produktsjef betaling og tillitsvalgt i diverse utvalg.

Har erfaring som styreleder i Saxenborg Barnehage i 4 år. Nåværende styreverv i Strindheim Håndball siden 2015.

Deltatt på 21 av 22 styremøter i 2022.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 1.082 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
Runar-Gretland
 

Runar Gretland (1978) Observatør  

Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN, tidligere hovedtillitsvalgt og styremedlem i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.  

Deltatt på 14 av 17 mulige styremøter i 2023.  

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 140 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Eksporter til Excel

 

Konsernledelse

Jan-Frode-Janson   

Jan-Frode Janson (1969)

Konsernsjef

Doktor ingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU (1996). Siviløkonom fra siviløkonomiutdanningen i Bodø (1992). 

Konsernsjef i SpareBank 1 SMN siden 1. mai 2019.  Tidligere konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge og viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank. Har i tillegg hatt lederjobber i Orkla og ABB. 

Styreleder i SpareBank 1 Betaling AS, Mavi XV AS og i SpareBank 1 SMNs datterselskaper EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Utvikling DA, Vipps AS, VIPPS Holding AS, BankID BankAxept AS, Fremtind Forsikring AS og NTNU. Leder Bransjestyre bank og kapitalmarked (BBK). 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 49.166 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Trond-Soeraas2  

Trond Søraas (1968)

Konserndirektør - Konsernfinans og eierstyring

Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2006) samt siviløkonom fra samme sted (1994).

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden februar 2022. Tidligere erfaring fra KLP Banken AS og BN Bank ASA, senest som direktør økonomi- og finans i BN Bank ASA. 

Styreleder i styret i SpareBank 1 Markets AS. Nestleder i styret i BN Bank ASA. Styremedlem i SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS. Styreleder i SpareBank 1 SMN Invest AS og Gma Invest AS.  

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 10.267 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående).

     
Astrid-Undheim  

Astrid Undheim (1980)

Konserndirektør Teknologi og utvikling

Doktorgrad i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2009). Mastergrad i Kommunikasjonsteknologi fra NTNU (2004). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2020, tidligere lang erfaring fra Telenor, senest som leder av forskningsavdelingen på Analytics & AI. 

Styremedlem i BN Bank ASA. Medlem av Rådet for SSB, deltaker i utvalget Norge mot 2025 (2020-2021). Tidligere erfaring fra flere offentlige utvalg. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 744 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Ola Neråsen  

Ola Neråsen (1965)

Konserndirektør - Risikostyring

Statsautorisert revisor fra NHH (1994). Siviløkonom fra BI (1990). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 1997, konserndirektør for risikostyring siden 2009. Tidligere erfaring fra Deloitte og Forsvaret. 

Ingen styreverv. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 43.764 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Rolf Jarle Broske  

Rolf Jarle Brøske (1980)

Konserndirektør - Kommunikasjon og merkevare

Studier i statsvitenskap og historie fra Høgskolen i Molde og NTNU. 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2016. Tidligere medlem av konsernledelsen med ansvar for kommunikasjon i Det norske Oljeselskap samt ledelsen i Danske Bank (Fokus Bank). Erfaring som rådgiver for tidligere næringsminister Børge Brende og for ordføreren i Trondheim. Har innehatt en rekke politiske verv. 

Styreleder i Brøske & Bianchi Wine Import AS. Styremedlem i SpareBank 1 Spleis AS, Trøndelag Høyre, Sør-Trøndelag Høyre og Nidarosdomens guttekor. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 15.713 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Vegard-Helland  
Vegard Helland (1975)

Konserndirektør - Næringsliv

Autorisert Finansanalytiker fra NHH (2007) og siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bodø (1999). 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2003 og har primært jobbet mot bedriftsmarkedet. Konserndirektør for Bedriftsmarked siden 2010. Tidligere erfaring som revisormedarbeider og konsulent i KPMG og som analytiker hos Fontiera AS. 

Styreleder i SpareBank 1 Finans Midt-Norge. Styremedlem i SpareBank 1 Markets AS, SpareBank 1 Factoring AS, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS, Kredinor AS og Mavi XV AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 36.202 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Nelly-Maske   Nelly S. Maske (1975)

Konserndirektør - Personmarked

Master of Science fra South Bank University London (2000). Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Trondheim økonomiske høyskole (1998).  

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden 2013. Konserndirektør personmarked siden 2018. Tidligere konserndirektør Organisasjon og Utvikling (2015-2018) og Assisterende konserndirektør Privatmarked (2013-2015). Tidligere bred erfaring fra rådgivningsselskapet Ernst & Young, senest som direktør i Ernst & Young Advisory 2010-2013. 

Styreleder i SpareBank 1 Gjeldsinformasjon AS. Styremedlem i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS, SpareBank 1 Forvaltning AS og Julmas AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 21.876 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Stig-Brautaset  

Stig Brautaset (1959)

Konserndirektør - Sunnmøre og Fjordane

Siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og 1. avdeling juridicum fra Universitetet i Oslo. 

Ansatt i SpareBank 1 SMN siden mai 2023. Tidligere erfaring fra ulike lederstillinger i DNB, Sparebanken Møre og Danske Bank. Administrerende direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre fra 2016 og frem til banken fusjonerte med SpareBank 1 SMN den 2. mai 2023. 

Styremedlem i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 1.407 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Arne-Nypan  

Arne Nypan (1970)

Administrerende direktør - SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Master of Business Administration (MBA) fra Universitetet i Lund (1997). Bachelor in Business Administration (B.Sc.) fra Handelshøyskolen i København (1995). Offisersutdanning fra Hæren (1992). 

Administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN siden 2020. Tidligere administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Midt-Norge (2013 til 2020), leder for kundekonsept i SpareBank 1 SMN (2013), konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN (2003-2012). Tidligere erfaring fra Innovation Strategic Consulting og Fokus Bank (Danske Bank). 

Styremedlem i SpareBank 1 Kreditt AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 33.948 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

     
Kjetil-Reinsberg  

Kjetil Reinsberg (1961)

Administrerende direktør - EiendomsMegler 1 Midt-Norge

Eiendomsmegler fra BI (2008). 

Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge siden 1999. Tidligere erfaring fra Storebrand Bank, Notar og Bedre Råd samt flere års erfaring fra byggebransjen. 

Styreleder i Brauten Eiendom AS. Styremedlem i EiendomsMegler 1 Norge, Agri Eiendom AS, Eiendom Norge Holding AS og Eiendom Norge. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN: 29.141 per 31.12.2023 (inkludert eventuelle egenkapitalbevis eiet av nærstående). 

Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN