Viktige hendelser i 2023

1. kvartal 2023 

 • Resultat etter skatt 778 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 13 prosent. 
 • Økte utlånsmarginer styrker inntektene fra bank, i tillegg til gode resultater fra regnskapshus og eiendomsmegler. 
 • SpareBank 1 SMN anmelder en innleid vikar i banken for grovt underslag, vedkommende blir fengslet og siktet.  
 • I februar lanserer samfunnsutbytte en støtteordning for tiltak som bidrar til like muligheter for barn og unge. Ordningen har fokus på tiltak rundt sosial inkludering, økonomisk utenforskap og mental helse.  


2. kvartal 2023 

 • Resultat 923 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 15,1 prosent. 
 • Solid kapitalisert og god likviditet, gjør at vi er i en god posisjon for videre vekst.  
 • Juridisk fusjon med SpareBank 1 Søre Sunnmøre blir gjennomført. Fusjonen vil styrke vår posisjon i Sunnmøre og Fjordane. 
 • Høye renteinntekter som følge av vekst og reprising. 
 • I mai feiret vi 200-årsdagen vår og inviterte lokalsamfunnene i hele Midt-Norge til å feire med oss. Gjennom samfunnsutbyttet støttet vi en rekke prosjekter som skal gi verdi i mange år fremover.  
 • Vi gjør den største investeringen fra samfunnsutbytte noensinne når vi etablerer såkornfondet Såkorn 1 Midt og legger 150 millioner kroner i potten.

3. kvartal 2023

 • Resultat 740 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 11,1 prosent. 
 • Vi forbereder oss på dempet etterspørsel fremover og spisser vekststrategien mot geografier, prioriterte kundesegmenter og økte synergiuttak i finanshusene med en ambisjon om å styrke markedsposisjonen. 
 • Banken er solid med kapitaldekning godt over regulatoriske krav. Robuste utlånsporteføljer, solid kapitaldekning og høy likviditet gir utsikter for videre vekst og god utbyttekapasitet. 
 • Vi rekrutterer flere private banking rådgivere og kapitalforvaltere fra Danske Bank til våre kontorer i Trondheim og Oslo og styrker dermed vårt tilbud til private banking kundesegmentet. 
 • Dyrtiden begynner å merkes og flere kunder sliter med å håndtere økte kostnader. Et finansielt helse-team blir etablert for å jobbe forebyggende mot utsatte kundegrupper.  
 • Vi fortsetter å markere vårt 200-års jubileum med jubileumsseilas, folkefest og jubileumskonserter på flere steder i regionen. Mannskapet på seilasen består av unge modige mennesker fra hele verden som har deltatt i et åtte måneder langt bærekraftsprosjekt som vi har arrangert i samarbeid med FN-sambandet og Wfuna.

   

4. kvartal 2023

 • Resultat 1.247 millioner kroner og en avkastning på egenkapitalen på 18,3 prosent.
 • Norges Bank økte styringsrenten til 4,5 prosent i desember og kredittveksten til husholdninger falt ytterligere i fjerde kvartal.
 • I desember 2023 ble transaksjonen hvor SpareBank 1 SR-bank og SpareBank 1 Nord-Norge kom inn som eiere i SpareBank 1 Markets gjennomført. Dette innebærer at SpareBank 1 SMN nå eier 39,9 prosent av SpareBank 1 Markets, mens SpareBank 1 SR-Bank eier 33,3 prosent og SpareBank 1 Nord-Norge eier 18,1 prosent.
 • Fremtind Forsikring og Eika Forsikring inngår intensjonsavtale om å slå seg sammen. Det sammenslåtte selskapet vil hete Fremtind Forsikring.
 • SpareBank 1 Kreditt og Eika Kredittbank samler sin kredittvirksomhet, for å øke konkurransekraften og styrke ansvarlig utlånspraksis. Det sammenslåtte selskapet vil ha forretningsadresse i Trondheim.
 • SpareBank 1 SMN mottok i fjerde kvartal nytt pilar 2-krav. Kravet ble redusert til 1,7 prosentpoeng og må tilfredsstilles med minimum 56,25 prosent ren kjernekapital. Som følge av endringen er konsernets langsiktige kapitalmål for ren kjernekapitaldekning endret til 16,3 prosent.
 • Konsernet videreførte i fjerde kvartal sitt spareprogram i bankens egenkapitalbevis for sine ansatte. Formålet med programmet er å motivere ansatte til å være medeiere i banken. Hele 74 prosent av ansatte deltar nå i programmet.

Årsregnskap og noter

 • Vi gjør den største investeringen fra samfunnsutbytte noensinne når vi etablerer såkornfondet Såkorn 1 Midt og legger 150 millioner kroner i potten.
  Vi gjør den største investeringen fra samfunnsutbytte noensinne når vi etablerer såkornfondet Såkorn 1 Midt og legger 150 millioner kroner i potten.
 • Vi fortsetter å markere vårt 200-års jubileum med jubileumsseilas, folkefest og jubileumskonserter på flere steder i regionen. Mannskapet på seilasen består av unge modige mennesker fra hele verden.
  Vi fortsetter å markere vårt 200-års jubileum med jubileumsseilas, folkefest og jubileumskonserter på flere steder i regionen. Mannskapet på seilasen består av unge modige mennesker fra hele verden.
© SpareBank 1 SMN