Dette er SpareBank 1 SMN

- en samfunnsbygger i 200 verdifulle år

Vår historie går 200 år tilbake, helt til 1823. Rike og mektige kjøpmenn hadde den økonomiske makta i Trondheim den gangen, og flertallet av byens befolkning var tjenestefolk eller dagarbeidere. Norges Bank hadde blitt stiftet her allerede i 1816, men ble ikke brukt av næringslivet som forventet.  

Trondheim var allerede da Norges tredje største by, og den var populær blant både norske og utenlandske innflyttere. En av disse var den 32 år gamle østlendingen Jacob Roll, som slo seg ned her i 1815. Han var både rik og mektig, og tok en fremtredende plass i byen helt fra han kom hit. Han skulle bli en svært viktig mann i byens historie, og ikke minst i vår historie.  

De første norske sparebankene så dagens lys på 1820-tallet, og i Trondheim begynte man å se at samfunnet hadde bruk for en bank. Det var både et behov hos næringslivet og hos folk flest, som til nå ikke hadde mulighet til å få renter på sparepengene sine. 

Fem menn, med Jacob Roll i spissen, tok initiativ til å starte en sparebank. De fikk med seg andre av byens bedrestilte menn; menn som var opptatt av å bygge samfunnet og å støtte næringslivet. I 1823 la 44 av dem til sammen 1.596 spesidaler, i overkant av 400.000 kroner i dagens verdi, av egne penger på bordet for å få nok kapital til å starte en sparebank.  

Lite visste de at dette skulle bli begynnelsen på en lang og stolt historie, en historie som enda ikke er ferdigskrevet. Den 26. mai 1823 ble Trondhjems Sparebank opprettet, takket være disse borgerne og deres 1.596 spesidaler. Banken ble den tredje sparebanken som ble opprettet i Norge, og det er denne banken som i dag er SpareBank 1 SMN.  

Banken skulle være for vanlige folk. Den ble opprettet til det beste for arbeids- og tjenestefolk, og både menn og kvinner kunne sette inn små summer som de fikk renter på. Årsberetningen fra 1824 viser at innskuddene i banken var satt inn av to offentlige stiftelser, fire koner og enker, åtte embedsmenn, en kjøpmann, 18 håndverkere, 26 borgersønner og døtre, 40 tjenestefolk og elleve dagarbeidere.   

Fra 1820-årene og langt inn på 1900-tallet ble nye sparebanker stiftet over hele regionen. Mange av disse ble etter hvert slått sammen med det som en gang var Trondhjems Sparebank. Trondhjems Sparebank ble til Trondhjems og Strindens Sparebank, som igjen ble til Sparebanken Midt-Norge, og i 2008, SpareBank 1 SMN.  

På 2000-tallet begynte vi også å løfte blikket utenfor Trøndelag. Oppkjøpet av Romsdals Fellesbank i 2005 var en svært viktig brikke i å ta steget fra en trøndersk til en midtnorsk bank. Så, i 2008, fulgte oppkjøp av islandske, kriserammede Glitnir Bank, som tidligere hadde kjøpt BN Bank og Kredittbanken i Ålesund. Det ga oss grunnlaget for en solid tilstedeværelse på Sunnmøre. Den 2. mai i 2023, fusjonerte vi med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, noe som ytterligere har bidratt til å befeste vår posisjon i Møre og Romsdal.  

Mennene som grunnla Trondhjems Sparebank var opptatt av å bygge samfunnet og å bidra til at de mindre bemidlede fikk hjelp til å spare. De ønsket også at samfunnet skulle eie banken og allerede i 1847 begynte vi å bruke deler av overskuddet til å støtte prosjekter som skulle komme lokalbefolkningen til gode. I 1870 ble det formelt vedtatt at en tiendedel av reelt overskudd skulle deles ut til veldedige formål, både sosiale og kulturelle.   

I løpet av 200 år har både vi og samfunnet endret seg. Prosjektet det ble besluttet at vi skulle bidra til årlig fra 1847 var opprettelsen av en tvangsarbeideranstalt, muligens noe vanskelig å argumentere for som samfunnsnyttig i dag. Det som ikke har endret seg ar at vi fortsatt deler av overskuddet vårt. I dag går over 40 prosent tilbake til samfunnet hvert år, vi kaller dette samfunnsutbytte. Det investeres hovedsakelig innenfor fem områder: Kunst og kultur, idrett og friluftsliv, innovasjon og verdiskapning, fellesskap og bærekraft.  

I dag er vi også mye mer enn en bank. Vi er regionens ledende finanskonsern og kan tilby våre kunder et helhetlig tilbud innen bank, regnskap og eiendomsmegling, langt utenfor Trondheim.  

Hovedkontoret vårt er fortsatt i byen hvor vi ble stiftet. Vi har holdt hus på samme sted siden 1882, men “gammelbanken”, som en gang hadde så mye plass at både Trondheim Kunstforening og en familie holdt hus her sammen med banken, har vokst nedover Søndre gate og dekker i dag et helt kvartal. I dag har vi også kontorer over hele regionen, fra Rørvik i nord til Førde i sør og Røros i øst. I 2023 åpnet vi også et kontor i Oslo.  

Verdigrunnlaget fra 1823 har vært med oss gjennom hele vår historie og står sterkt den dag i dag. Vårt hovedmål er, og har alltid vært, å gi god økonomisk rådgiving til folk og bedrifter, i gode og dårlige tider. Samfunnet er fortsatt vår største eier og får hvert år sin rettmessige del av overskuddet.  

Vi har et stort hjerte for lokalsamfunnene rundt om i regionen vår, og vi har en urokkelig tro på at Sammen får vi ting til å skje. Ikke minst har vi en urokkelig tro på at verdi er mye mer enn penger. Sammen med folk, næringsliv, lag, organisasjoner og lokalsamfunn har vi skapt verdier i 200 år. Det skal vi fortsette med.  

Vår ambisjon

SpareBank 1 SMN har som mål å være det ledende finanskonsernet i Midt-Norge og blant de best presterende i Norden. Vi skal skape finansielle verdier, bygge samfunnet i regionen og ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling. 

Våre mål 

Med sterke kunderelasjoner og høy avkastning over tid har vi et godt fundament å bygge videre på. Vi har tydelige mål innen lønnsomhet, soliditet og effektivitet.  

Målene for kommende periode er: 

 • Lønnsom med minst 13 prosent egenkapitalavkastning. 
 • Solid med ren kjernekapitaldekning 16,3 prosent. Utdelingsgrad om lag 50 prosent. 
 • Effektiv. Årlig mål om mindre enn 40 prosent kost/inntekt i morbank, og mindre enn 85 prosent kost/inntekt i datterselskaper. 
 • Ansvarlig. Oppnå netto null utslipp innen 2050. 
 • Styrket markedsposisjon. Ambisjon om å være nummer én innen konsernets virksomhetsområder. 
 • Flere fornøyde kunder. Ambisjon om å ha de mest fornøyde kundene innen alle virksomhets- og markedsområder. 
 • Stolte og engasjerte ansatte. Ambisjon om å ha de mest engasjerte medarbeiderne i finansbransjen i Norge. 
 • Kvalitet i alt arbeid. 

Strategiske prioriteringer 

Vi har løftet fem strategiske prioriteringer som spesielt viktige for å realisere konsernets visjon og langsiktige mål. De strategiske prioriteringene har stått sentralt siden 2020, og vil stå fast gjennom 2024: 

 • Skape «Ett SMN» med styrket kundetilbud og tett samspill på tvers av bank, datterselskaper og støttefunksjoner. 
 • Øke digitaliseringen og bruk av innsikt for relevant rådgivning, ledende digitale løsninger og effektiv drift. 
 • Lede an i utviklingen av sparebank-Norge ved å utnytte kraften fra SpareBank 1-alliansen, og i samarbeid med regionale og nasjonale partnere i finansbransjen. 
 • Integrere bærekraft i forretningen for å redusere risiko, og for å stimulere til bærekraftig utvikling av Midt-Norge. 
 • Utnytte kraften i eiermodellen for å bidra til regionens verdiskapning, styrke lokalt næringsliv og bygge stolthet og engasjement blant ansatte. 

Organisering av SpareBank 1 SMN

Vi er en selvstendig regional sparebank og regionens ledende finanskonsern. Sammen med våre datterselskap og tilknyttede selskaper er vi et komplett finanshus som jobber både mot privat- og bedriftsmarkedet. Inkludert datterselskap har vi ved utgangen av 2023 cirka 1740 ansatte.

SpareBank 1 SMN er en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Gjennom alliansen og våre egne datterselskaper tilbyr vi konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling, eiendomsmegling, leasing, regnskapstjenester og kapitalmarkedstjenester.

Konsernets organisering bygger på følgende struktur: 

Forretningsområder-2023-NO

Figur 1: Oversikt over forretningsområder i SpareBank 1 SMN

Hovedkontoret vårt ligger i Trondheim og konsernet har til sammen 63 kontorer.

Noen av kontorene er enkeltstående og på mange plasser er to forretningsområder samlokalisert under samme tak. 15 av kontorene våre er det vi kaller finanshus – her finner du bank, regnskapshus og megler på én og samme plass.

Her finner du oss:Kart-konsern-med-navn-lagret-fra-PPT-20242

Figur 2: Oversikt over SpareBank 1 SMN-konsernets kontorer

Datterselskaper

EiendomsMegler 1 Midt-Norge
EiendomsMegler 1 Midt-Norge er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Øvrig eier er SpareBank 1 Nordmøre. EiendomsMegler 1 Midt-Norge eier Brauten Eiendom og er en del av EiendomsMegler 1-alliansen, landets største leverandør av eiendomsmeglertjenester. Selskapet, inkludert Brauten Eiendom, har omtrent 260 medarbeidere fordelt på rundt 30 kontorer i hele Trøndelag og Møre og Romsdal, og arbeider med bruktbolig-, nærings-, nybygg-, utleie-, og landbruksmegling. I 2023 feiret EiendomsMegler 1 Midt-Norge 50 år. 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Øvrige eiere er SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk. Selskapet har omtrent 550 medarbeidere på 43 steder i Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet og Oslo. Selskapet er et fullverdig økonomi- og teknologihus, og er en av de tre største aktørene i regnskapsbransjen i Norge. I tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester tilbyr selskapet tjenester innen bærekraftsrapportering, HR, eierskifte, skatt og avgift, og IT.  

SpareBank 1 Finans Midt-Norge
SpareBank 1 Finans Midt-Norge er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Øvrige eiere er Sparebanken Sogn og Fjordane, SpareBank 1 Sørøst-Norge, SpareBank 1 Østfold-Akershus, SpareBank 1 Nordmøre, SpareBank 1 Hallingdal Valdres, SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk. Selskapet tilbyr leasing, næringslån, salgspantlån og fakturasalg til om lag 38.000 privatkunder og 6.200 bedriftskunder. Selskapet formidler sine produkter via eierbanker, bilforhandlere og direktesalg. I tillegg er det inngått en egen distribusjonsavtale med Sparebanken Møre. SpareBank 1 Finans Midt-Norge har en forvaltningskapital på 12.4 milliarder kroner og er representert i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Vestfold og Telemark, og Innlandet og Viken.  

Andelen objekter som finansieres med elektriske drivlinjer er sterkt økende innenfor både privat- og næringsmarkedet. Kredittpolicyen i selskapet gir tydelige retningslinjer for ulike krav til virksomheter, produkter og bransjer og det er særlige hensyn til bærekraft slik at selskapet legger til rette for at kunder kan ta mer bærekraftige valg når de anskaffer nye objekter. 

SpareBank 1 SMN Invest
SpareBank 1 SMN Invest AS er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SMN, og eier aksjer og andeler i regionale vekstselskaper og fond. Aktiviteten i selskapet er redusert, og selskapet vil ikke investere i nye enkeltselskaper. Porteføljen vil derfor trappes ned over tid. Selskapets verdipapirportefølje har en verdi på 608 millioner kroner ved utgangen av 2023.

SpareBank 1-alliansens selskap 

SpareBank 1-alliansen består av 13 selvstendige sparebanker som samarbeider om felles plattform og merkevare. Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling med deres datterselskaper, i tillegg til flere direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene. 

SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen er 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring og SpareBank 1 Spleis. SpareBank 1 Gruppen eier 65 prosent av Fremtind Forsikring og 50 prosent av Kredinor. I tillegg har SpareBank 1 SMN sammen med andre SpareBank 1-banker direkte eierskap i SpareBank 1 Boligkreditt, SpareBank 1 Næringskreditt, SpareBank 1 Kreditt, SpareBank 1 Betaling, SpareBank 1 Forvaltning og BN Bank. 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN