Årsregnskap 2023

Resultat 3.688 millioner kroner 

  • Resultat før skatt og virksomhet holdt for salg 4.484 millioner kroner
  • Avkastning på egenkapital 14,4 prosent 
  • Vekst i utlån 11,9 prosent og innskudd 8,9 prosent 
  • Netto resultat eierinteresser på 297 millioner kroner 
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 502 millioner 
  • Tap på utlån og garantier med 14 millioner kroner
  • Resultat per egenkapitalbevis 16,88 kroner 
  • Foreslått utbytte på 12,00 kroner og 680 millioner kroner i samfunnsutbytte
Collage-2023

Konsernsjefens forord

Vi har akkurat lagt bak oss selveste jubileumsåret, hvor SpareBank 1 SMN har markert 200 år sammen med kunder og lokalsamfunn i hele Midt-Norge. Året har samtidig gitt et rekordhøyt resultat, og vært et av de mest innholdsrike i bankens historie. Vi har gjennomført en strategisk viktig sparebankfusjon, avtalt fusjoner for sentrale felleseide produktselskaper, hentet team fra Danske Bank, styrket våre finanshus og etablert oss i Oslo.

Fusjonen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre styrker posisjonen i Møre og Romsdal. Den bekrefter også ambisjonen om å være en ledende sparebank. Samtidig gir den viktige erfaringer for senere fusjoner i et norsk bankmarked der vi forventer at konsolideringen vil fortsette.

Les konsernsjefens forord

Styrets årsberetning

SpareBank 1 SMNs oppnådde et meget godt resultat i 2023 med sterk lønnsomhet og soliditet. Driftsresultatet ble tilfredsstillende samtidig som gevinst fra nedsalget i SpareBank 1 Markets styrket egenkapitalavkastningen.

Ved inngangen til 2024 er det fortsatt usikkerhet i økonomien med redusert kjøpekraft hos husholdningene og avtagende kredittvekst. Inflasjonen ligger fortsatt over målsatt nivå, selv om veksten har avtatt. Norges Bank økte styringsrenten til 4,50 prosent på rentemøtet i desember, og rentetoppen kan være nådd. Videre utvikling i rentene vil uansett være avhengig av den økonomiske utviklingen. Det er fortsatt lav arbeidsledighet i Midt-Norge, men det har vært en svak økning i ledigheten gjennom 2023 og Norges Banks regionale nettverksundersøkelser viser en negativ trend for landsdelen.

Les styrets årsberetning

© SpareBank 1 SMN