Note 44 - Utbytte/konsernbidrag fra datterselskaper

(Mill. kr) 2021 2020
SpareBank 1 Finans Midt-Norge 76 65
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 34 -
SpareBank 1 Markets 100 -
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN  74 74
SpareBank 1 SMN Invest  18 70
SpareBank 1 SMN Kvartalet  4 7
St. Olavs Plass 1 SMN  2 3
Sparebank 1 Bygget Steinkjer  1 1
Sum utbytte 309 220
Eksporter til Excel
Neste

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN