Note 1 - Generell informasjon

Beskrivelse av virksomheten                  

Se Dette er SpareBank1 SMN presentert i årsrapporten. 

Konsernet SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SMN har sitt hovedkontor i Trondheim, Søndre gate 4. Bankens markedsområder er i hovedsak Trøndelag og Nordvestlandet.   

Konsernregnskapet for 2023 ble godkjent av styret 29. februar 2024.

Forrige

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN