Note 27 - Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater og obligasjoner er klassifisert til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2021.

Morbank   Konsern
31.12.20 31.12.21 Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor (mill. kr) 31.12.21 31.12.20
    Stat    
2.460 2.723 Pålydende verdi 2.723 2.460
4.838 5.237 Bokført verdi 5.237 4.838
         
    Annen offentlig utsteder    
7.638 10.898 Pålydende verdi 10.898 7.638
7.764 10.975 Bokført verdi 10.975 7.764
         
    Finansielle foretak    
13.590 12.776 Pålydende verdi 12.776 13.513
13.982 13.830 Bokført verdi 13.830 13.904
         
    Ikke-finansielle foretak    
10 80 Pålydende verdi 80 10
22 619 Bokført verdi 619 22
23.698 26.477 Sum rentepapirer, pålydende verdi 26.477 23.621
78 100 Påløpte renter 100 78
26.684 30.762 Sum rentepapirer, bokført verdi 30.762 26.606
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN