Note 18 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
         
     Provisjonsinntekter     
59 76  Garantiprovisjon  73 58
 - -  Meglerprovisjon  291 251
56 63  Provisjon spareprodukter  63 56
408 450  Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt  450 408
13 14  Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt  14 13
393 413  Betalingsformidling  409 390
195 214  Provisjon fra forsikringstjenester  214 195
80 77  Andre provisjonsinntekter  69 71
1.205 1.306  Sum provisjonsinntekter  1.583 1.443
         
     Provisjonskostnader     
83 84  Betalingsformidling  115 111
14 13  Andre provisjonskostnader  92 84
97 97  Sum provisjonskostnader  207 196
         
     Andre driftsinntekter     
22 26  Driftsinntekter fast eiendom  27 21
- -  Eiendomsforvaltning og -omsetning  150 142
 - -  Verdipapiromsetning  719 583
- -  Regnskapsførerhonorarer  529 506
19 21  Andre driftsinntekter  31 18
41 47  Sum andre driftsinntekter  1.456 1.269
1.149 1.256  Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter  2.832 2.516
Eksporter til Excel

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN