Note 21 - Andre driftskostnader

Morbank   Konsern
2022 2023 (mill. kr) 2023 2022
304 404 IT-kostnader 461 355
11 12 Porto og verditransport 15 14
59 71 Markedsføring 93 86
77 111 Ordinære avskrivninger (note 31, 32 og 33) 153 117
46 50 Driftskostnader faste eiendommer 57 55
188 222 Kjøpte tjenester 254 217
156 251 Andre driftskostnader 294 195
841 1.121 Sum andre driftskostnader 1.326 1.038
         
    Godtgjørelse til revisor (i 1000 kroner)    
975 3.362 Lovpålagt revisjon 4.905 3.142
879 1.191 Andre attestasjonstjenester 1.339 984
- - Skatterådgivning 29 27
244 1.075 Andre tjenester utenfor revisjonen 1.075 311
2.098 5.628 Sum inklusive merverdiavgift 7.348 4.464
Eksporter til Excel

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN