Note 27 - Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater og obligasjoner er klassifisert til virkelig verdi over resultatet per 31. desember 2023.

Morbank   Konsern
31.12.22 31.12.23 Sertifikater og obligasjoner fordelt på utstedersektor (mill. kr) 31.12.23 31.12.22
    Stat    
8.079 7.972 Pålydende verdi 7.972 8.079
7.940 7.823 Bokført verdi 7.823 7.940
         
    Annen offentlig utsteder    
17.424 12.614 Pålydende verdi 12.614 17.424
17.419 12.630 Bokført verdi 12.630 17.419
         
    Finansielle foretak    
12.336 13.026 Pålydende verdi 13.026 12.336
12.525 13.483 Bokført verdi 13.483 12.525
         
    Ikke-finansielle foretak    
10 7 Pålydende verdi 7 10
9 7 Bokført verdi 8 10
37.849 33.620 Sum rentepapirer, pålydende verdi 33.620 37.849
178 218 Påløpte renter 218 178
38.072 34.163 Sum rentepapirer, bokført verdi 34.163 38.073
Eksporter til Excel

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN