Note 12 - Kreditteksponering for hver interne risikorating

Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s. 

Historisk mislighold er tall for morbank og viser default ratio (DR) per risikoklasse. Tallene er et uvektet snitt for normalscorede kunder i perioden 2006-2013. 

  Misligholdssansynlighet         Sikkerhetsdekning
Risiko-klasse  Fra  Til Moody's Historisk mislighold   Sikkerhets-klasse Nedre grense Øvre grense
                 
A 0,00 % 0,10 % Aaa-A3 0,03 %   1 120  
B 0,10 % 0,25 % Baa1-Baa2 0,09 %   2 100 120
C 0,25 % 0,50 % Baa3 0,19 %   3 80 100
D 0,50 % 0,75 % Ba1 0,51 %   4 60 80
E 0,75 % 1,25 % Ba2 0,68 %   5 40 60
F 1,25 % 2,50 %   1,57 %   6 20 40
G 2,50 % 5,00 % Ba2-B1 3,47 %   7 0 20
H 5,00 % 10,00 % B1-B2 6,67 %        
I 10,00 % 99,99 % B3-Caa3 18,31 %        
J mislighold              
K nedskrevet              

 

Bankens engasjementer klassifiseres i en av fem risikogrupper på bakgrunn av risikoklasse. I tillegg har vi misligholdte og nedskrevet.

Risikoklasse Risikogrupper  
 A - C  Laveste risiko
 D - E  Lav  
 F - G  Middels  
 H  Høy  
 I  Høyeste risiko
 J - K  Mislighold og nedskrevet

 

  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
Morbank (mill. kr) 2013 2013 2012 2012
Laveste risiko 5,8 % 46.680 3,7 % 42.325
Lav risiko 6,1 % 22.631 8,1 % 20.920
Middels risiko 8,8 % 16.275 10,1 % 17.697
Høy risiko 12,2 % 3.644 9,8 % 4.230
Høyeste risiko 3,8 % 1.988 9,3 % 1.563
Mislighold og nedskrevet 20,5 % 457 33,5 % 417
Totalt   91.676   87.152
         
         
  Gjennom-   Gjennom-  
  snittlig usikret Totalt snittlig usikret Totalt
  eksponering i %  engasjement eksponering i %  engasjement
Konsern (mill. kr) 2013 2013 2012 2012
Laveste risiko 6,2 % 46.927 4,1 % 42.635
Lav risiko 8,6 % 23.418 10,8 % 21.646
Middels risiko 18,8 % 17.816 19,2 % 18.456
Høy risiko 16,3 % 4.008 13,7 % 4.580
Høyeste risiko 11,4 % 2.321 17,4 % 1.910
Mislighold og nedskrevet 34,5 % 543 46,7 % 517
Totalt   95.033   89.744

Realisasjonsverdien på stilte sikkerheter fastsettes slik at at disse ut fra en konservativ vurdering reflekterer den antatte realisasjonserdi i en nedgangskonjuktur. Eksempelvis vil stilte sikkerheter i form av negativ pant og unoterte aksjer i henhold til konsernets interne retningslinjer ikke bli tillagt noen realisasjonsverdi og dermed fremstå som usikret. Den konservative vurderingen innebærer at faktisk oppnådd realisasjonsverdi kan bli høyere enn estimert realisasjonsverdi.

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN