Note 20 - Personalkostnader

For detaljert informasjon om ytelser til ledende ansatte i 2021 henvises det til lederlønnsrapporten publisert på smn.no

Morbank   Konsern
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
644 562 Lønn 1.703 1.685
56 60 Pensjonskostnader (Note 22) 115 105
32 27 Sosiale kostnader 64 60
732 650 Sum personalkostnader 1.882 1.850
         
668 670 Gjennomsnittlig antall ansatte  1.627 1.644
660 646 Antall årsverk per 31.12. 1.482 1.560
678 662 Antall ansatte per 31.12. 1.600 1.653
Eksporter til Excel

 

  

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN